logo cropos

CROatian
POsitioning
System

Unaprjeđenje Hrvatskog pozicijskog sustava (CROPOS) povezivanjem s europskim globalnim satelitskim sustavom – Galileo

O projektu – saznajte više

OPIS PROJEKTA:

Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 2 – Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. kojima se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira projekt „Unaprjeđenje Hrvatskog pozicijskog sustava (CROPOS) povezivanjem s europskim globalnim satelitskim sustavom Galileo“.

Opširnije...