logo cropos

CROatian
POsitioning
System

Česta pitanja

Ovdje možete naći odgovore na česta pitanja.
Ovdje možete naći odgovore na česta pitanja.

Kako se može znati da je CROPOS sustav dostupan u određenom području?

Referentne stanice CROPOS sustava postavljene su na međusobnoj udaljenosti od 70 km i raspoređene su tako da prekrivaju cijelo područje Republike Hrvatske. CROPOS Internet stranica sadrži prikaz mreže referentnih stanica i područja u radijusu od 70 km koje ona pokriva. Prema tom prikazu, CROPOS sustav je dostupan u bilo kojoj točci navedenog područja. Dostupnost GSM/GPRS signala je ključna komponenta sustava nužna za njegov rad. Bez pouzdanog GSM/GPRS signala nemoguće je povezivanje na sustav i korištenje njegovih servisa u realnom vremenu.

Gdje se obavlja registracija korisnika za pristup uslugama CROPOS sustava?

Državna geodetska uprava uspostavila je CROPOS sustav referentnih stanica te je odgovorna za upravljanje kontrolnim centrom, nadzor rada referentnih stanica i dodjelu korisničkih imena i lozinka za pristup uslugama sustava. Korisničko ime i lozinka za pristup uslugama CROPOS sustava dodjeljuje se korisniku na temelju Zahtjeva upućenog Državnoj geodetskoj upravi. Zahtjev za korištenje servisa CROPOS sustava može se preuzeti na Internet stranici www.cropos.hr.

Koja je oprema potrebna za pristup servisima CROPOS sustava?

Za primanje korekcijskih parametara u realnom vremenu VPPS i DPS servisa korisniku je potreban GNSS prijemnik s mogućnošću uspostavljanja GSM, GPRS ili UMTS veze i ugovor s mobilnim operaterom koji nudi jednu od navedenih veza. Uz to, prijemnik treba podržavati rad s RTCM 2.3 ili RTCM 3.1 formatima korekcijskih parametara te imati mogućnost odašiljanja NMEA GGA poruke pozicije u slučaju da korisnik želi koristiti VRS servis. Za korištenje GPPS servisa korisniku je potreban pristup Internetu kako bi mogao preuzeti podatke mjerenja u RINEX ili VRS RINEX formatu.

O čemu ovisi dostupnost servisima CROPOS sustava?

Dostupnost servisa CROPOS sustava najviše ovisi o raspoloživosti i pouzdanosti GSM/GPRS signala. Kako je sustav projektiran za odašiljanje korekcijskih parametara putem mobilnog Interneta, potreban je pouzdan GSM/GPRS signal kako bi se korisnik mogao spojiti na CROPOS sustav. Uz to, potreban je i prijem signala satelita, kao i prilikom bilo kojeg drugog GNSS mjerenja.

U kojem se koordinatnom sustavu izražavaju koordinate točaka mjerene CROPOS sustavom?

Koordinate referentnih stanica izračunate su u ITRF2005 koordinatnom sustavu, epoha mjerenja 2008.83 (GPS tjedan 1503) te zatim transformirane u ETRF00 (R05) sustav (ETRS89) pa se i koordinate točaka mjerenih CROPOS sustavom prikazuju u tom sustavu. ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) predstavlja službeni položajni datum za područje Europe. Pri tom se za referentni elipsoid koristi GRS80 (Geodetic Reference System 1980).

Što je uzrok razlikama u koordinatama mjerene točke?

Razlike u koordinatama više puta mjerene iste točke pojavljuju se najčešće zbog loše određenih ambiguiteta u sustavu. Uzrok tome je pojačana aktivnost ionosfere koja se iskazuje ionosferskim indeksom I95. Pojačana aktivnost ionosfere ima najveći utjecaj na kratka mjerenja, dok je na duža mjerenja utjecaj puno manji. Dijagram ionosferskog indeksa I95 za različita vremenska razdoblja može se pogledati na Internet stranicama CROPOS sustava.

S kakvom je elevacijom potrebno obavljati GNSS mjerenja?

GNSS mjerenja obavljaju se s elevacijom od 5° do 15°, ovisno o vrsti radova.

Što ako se prilikom mjerenja CROPOS sustavom ne može postići inicijalizacija?

Prije početka mjerenja poželjno je na Internet stranici CROPOS sustava provjeriti aktualne uvjete rada (Ionosferski indeks I95, predviđenu ionosfersku pogrešku, predviđenu geometrijsku pogrešku, praćenje satelita, učinak kontrolnih stanica, i sl.). U slučaju da se ne može postići inicijalizacija potrebno je uz gore navedeno provjeriti i vezu između prijemnika i antene, vezu s CROPOS sustavom, moguće zapreke u horizontu, te provjeriti postavke u kontroleru. Ako sve to ne daje nikakav rezultat, nazvati broj za podršku korisnicima.

Može li više prijemnika koristiti isto korisničko ime i lozinku?

S jednim korisničkim imenom i lozinkom korisnik u isto vrijeme može ostvariti uslugu korištenjem jednog GNSS uređaja.

Da li je pretplata na CROPOS vezana za određeni rover ili mjerni uređaj?

Ne. CROPOS pretplata nije vezana za određeni uređaj. U slučaju povezivanja na CROPOS sustav preko GPRS/UMTS mobilnog interneta, autorizacija se postiže dodjeljenim korisničkim imenom i lozinkom čime se omogućavaju mjerenja više terenskih ekipa s različitim uređajima (ali ne istodobno). U slučaju povezivanja na CROPOS sustav putem GSM modema autorizacija se postiže brojem GSM modema.

Da li se mogu očekivati prekidi u radu sustava?

CROPOS sustav je projektiran za maksimalnu dostupnost i nadzire se 24/7 kako bi se osigurao stalan rad sustava sa što manjim prekidima. Sustav će biti privremeno nedostupan prilikom radova na njegovom održavanju, a korisnici će o tome biti obaviješteni unaprijed. Uz to, potreban je dobar GSM/GPRS/UMTS signal na području mjerenja kako bi se moglo pristupiti uslugama sustava u realnom vremenu.

Koliki je vremenski period trajanja licence?

Licence za korištenje usluga CROPOS sustava nude se u obliku godišnje pretplate za VPPS i DPS servise te prema vremenu korištenja (obračunska jedinica je 1 minuta) za VPPS i GPPS servise.

Da li je potrebno potpisati ugovor s određenim mobilnim operaterom?

Ne. Svejedno je s kojim se mobilnim operaterom potpiše ugovor, jer CROPOS sustav podržava GSM, GPRS i UMTS vezu. Bilo koji mobilni operater koji nudi dostatnu pokrivenost područja od interesa i navedene standarde telekomunikacije može se koristiti za povezivanje na sustav.

Koliko često rover na terenu prima korekcije od sustava?

CROPOS sustav je projektiran za slanje korekcija roveru svake sekunde. Međutim, može se dogoditi da korekcije kasne, ovisno o dostupnosti signala mobilnog operatera na području radova.

Koje vrste korekcija CROPOS nudi?

CROPOS nudi sljedeće vrste korekcija:
CROPOS VRS, single base RTK i DGNSS.