logo cropos

CROatian
POsitioning
System

O sustavu

Koncept umreženih referentnih stanica

Sustav GNSS unio je u osnovne geodetske djelatnosti velike promjene i niz novosti. Pod pojmom referentni GNSS sustavi podrazumijevaju se: GPS - američki sustav (Global Positioning System), GLONASS - ruski sustav (GLObal NAvigation Satellite System) te europski sustav GALILEO koji je u fazi uspostave. Osnovne težnje u geodetskoj znanosti i praksi oduvijek su što veća točnost i pouzdanost podataka uz minimalne materijalne izdatke. Odgovor na ove težnje najbolje daje koncept umreženih referentnih GNSS stanica.

Opširnije...

CROPOS - Državna mreža referentnih stanica Republike Hrvatske

CROPOS sustav čine 33 referentne GNSS stanice na međusobnoj udaljenosti od 70 km raspoređenih tako da prekrivaju cijelo područje Republike Hrvatske u svrhu prikupljanja podataka satelitskih mjerenja i računanja korekcijskih parametara. Korekcijski parametri bit će dostupni korisnicima na terenu putem mobilnog Interneta (GPRS/GSM).

Opširnije...