logo cropos

CROatian
POsitioning
System

CROPOS - Državna mreža referentnih stanica Republike Hrvatske

referentne stanice

CROPOS sustav čine 37 referentnih GNSS stanica na međusobnoj udaljenosti od 70 km raspoređenih tako da prekrivaju cijelo područje Republike Hrvatske u svrhu prikupljanja podataka satelitskih mjerenja i računanja korekcijskih parametara. Korekcijski parametri bit će dostupni korisnicima na terenu putem mobilnog Interneta (GPRS/GSM).

Karakteristike CROPOS sustava

  • prikupljanje podataka 37 referentnih GNSS stanica
  • razmjena podataka mjerenja referentnih GNSS stanica sa susjednim zemljama u realnom vremenu
  • umrežavanje i računanje korekcijskih parametara u realnom vremenu
  • distribucija podataka mjerenja i korekcijskih parametara korisnicima u realnom vremenu
  • distribucija podataka mjerenja korisnicima za post-processing obradu
  • praćenje rada sustava i podrška korisnicima
  • dostupnost sustava 24 h / 7 dana

CROPOS je dio EPN

Od 16. lipnja 2013. godine 5 permanentnih GNSS stanica CAKO (Čakovec), DUB2 (Dubrovnik), PORE (Poreč), POZE (Požega) i ZADA (Zadar) uključeno je u EUREF permanentnu mrežu - EPN. U EPN centrima svakodnevno se kontrolira kvaliteta pristiglih GNSS opažanja, dostupnost i konzistentnost podatka.

Državna geodetska uprava je 2011. godine predložila 5 CROPOS stanica za uključenje u EPN mrežu i nakon perioda kontrole i analize podataka opažanja kroz zadnjih godinu i pol dana od strane EPN centara za analizu podataka, svih 5 stanica uspješno je uključeno u europsku permanentnu mrežu.
Uspostavom sve većeg broja permanentnih GNSS mreža na području cijele Europe stvorena je kvalitetna referentna EPN osnova koja se po potrebi progušćuje lokalnim mjernim GNSS kampanjama.

Uz permanentne GNSS stanice unutar EUREF organizacije uspostavljeni su kontrolni računalni centri, lokalni i regionalni centri za obradu i analizu podataka opažanja. Podaci sa permanentnih stanica koriste se za izračun i analize koordinata i brzina stanica u realnom vremenu i naknadnoj obradi te za različita znanstvena istraživanja (geodinamika, računanje referentnih okvira, praćenje potresa i dr).