logo cropos

CROatian
POsitioning
System

Naknade za korištenje podataka CROPOS sustava

Prilog 4. Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina („Narodne novine“ broj 59/18 od 04. srpnja 2018. godine)

Cjenik CROPOS usluga

  Usluga Jedinica Cijena
1. Korištenje podataka za naknadnu obradu podataka (GPPS) 1 minuta 0,06636 EUR*
2. Troškovi registracije korisnika Zahtjev 39,82 EUR**

* Usluga CROPOS – GPPS naplaćuje se isključivo po odabranom vremenskom intervalu.

** Troškovi registracije naplaćuju se jednokratno prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju.