logo cropos

CROatian
POsitioning
System

Naknade za korištenje podataka CROPOS sustava

Naknada je definirana Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (NN 56/2023).

Cjenik CROPOS usluga

  Usluga Jedinica Cijena
1. Korištenje podataka za naknadnu obradu podataka (GPPS) 1 minuta 0,06 EUR*
2. Troškovi registracije korisnika Zahtjev 40,00 EUR**

* Usluga CROPOS – GPPS naplaćuje se isključivo po odabranom vremenskom intervalu.

** Troškovi registracije naplaćuju se jednokratno prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju.