logo cropos

CROatian
POsitioning
System

Koncept umreženih referentnih stanica

Sustav GNSS unio je u osnovne geodetske djelatnosti velike promjene i niz novosti. Pod pojmom referentni GNSS sustavi podrazumijevaju se: GPS - američki sustav (Global Positioning System), GLONASS - ruski sustav (GLObal NAvigation Satellite System) te europski sustav GALILEO. Osnovne težnje u geodetskoj znanosti i praksi oduvijek su što veća točnost i pouzdanost podataka uz minimalne materijalne izdatke. Odgovor na ove težnje najbolje daje koncept umreženih referentnih GNSS stanica.

Pomoću umreženih referentnih stanica moguća su kontinuirana GNSS mjerenja (CORS – Continuosly Operating Reference Station) i prijenos podataka mjerenja u kontrolni centar te mogućnost daljinskog upravljanja referentnim stanicama iz kontrolnog centra. Na temelju podataka mjerenja računaju se korekcijski parametri za mjerenja različitih razina točnosti u realnom vremenu te izvorni podaci mjerenja za post-processing obradu kod najviših zahtjeva točnosti.

Princip rada CROPOS sustava