logo cropos

CROatian
POsitioning
System

GPPS

Geodetski precizni servis pozicioniranja – subcentimetarska točnost

Geodetski precizni servis pozicioniranja

Subcentimetarska točnost

Pristup korisnika na CROPOS Web Server
  • www.cropos.hr > CROPOS GNSS – Reference Station Web Server
  • Format podataka: RINEX i RINEX VRS
  • Korisničko ime i lozinka
Primjene:
  • geodetska osnova
  • referentni sustavi
  • znanstvena i geodinamička istraživanja

servisi tocnost
Za postizanje definiranih točnosti potrebno je držati se propisanih procedura mjerenja.