logo cropos

CROatian
POsitioning
System

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 39/2022), a koji je stupio na snagu 7. travnja 2022. godine, ukida se dio stvarnih troškova korištenja usluga CROPOS sustava.

Stupanjem na snagu ovog Zakona, za usluge u realnom vremenu Diferencijalni servis pozicioniranja (DPS) i Visokoprecizni servis pozicioniranja (VPPS) ne naplaćuje se naknada za korištenje podataka CROPOS sustava.

Sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretinina (NN 59/2018) i dalje se naplaćuje usluga Geodetski precizni servis pozicioniranja (GPPS) prema odabranom vremenskom intervalu (1 minuta = 0,5 kn), te jednokratni trošak registracije korisnika (300 kn).