logo cropos

CROatian
POsitioning
System

Stanica CROPOS sustava u Sisku ponovo uključena u mrežno rješenje sustava

Nakon što je referentna stanica CROPOS sustava u Sisku isključena 29. prosinca 2020. godine iz mrežnog rješenja CROPOS sustava zbog utvrđenog pomaka uzrokovanih potresom, izračunate su nove koordinate te je referentna stanica ponovo uključena u mrežno rješenje.

Obradom podataka GNSS mjerenja korištenjem preciznih efemerida određen je pomak referentne stanice CROPOS sustava u Sisku nakon potresa 29. prosinca 2020. godine u iznosu od ΔE = -49,9 mm, ΔN = 20.3 mm, ΔH 25.0 mm. Obrađeni su podaci 7 GPS tjedana u razdoblju od 29. studenog do 26. prosinca 2020. godine i od 3. siječnja do 23. siječnja 2021. godine. Referentna stanica CROPOS sustava u Sisku ponovo je uključena u mrežno rješenje sustava 16. veljače 2021. godine.